Jonas Kunickas, exciting palette knife nudes from Lithuania

figurative art, nude painting Lithuania

Fabulous gutsy figurative paintings in palette knife from this exciting artist in Lithuania.

Jonas Kunickas.
Born in 1978.
Studied architecture in Kaunas University of Technology.
Lives in Kaunas, Lithuania.

Jonas Kunickas. Gim?s 1978 metais. Architekt?ros studijos KTU. Gyvenamoji vieta Kaunas.
Nor?dami ?sigyti paveiksl? ar usakyti tapybos darbus kreipkit?s d?l kainos.
tapytojas, dailininkas, aktas, tapyba, menas
Jonas Kunickas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *